Executive Programma Sustainability 

Deze jaaropleiding om erkend Sustainability Manager te worden geeft u handvatten op het gebied van integrale duurzaamheid. Help jij directie en afdelingsmanagers met materiedeskundigheid en duurzaamheidsadviezen? Leer, ervaar en pas toe! 

Biomimicry Centre is een door Cedeo erkende instantie. Wij voeren het Cedeo-keurmerk op al onze opleidingen en masterclasses en reiken PE-punten uit.  

Voor wie? 

Deze opleiding is voor (interim) duurzaamheidsmanagers die het integrale concept van duurzaamheid willen doorgronden en toepassen in organisaties. Vooral directeuren met toekomstvisie en managers van de toekomst dagen wij uit om zich bij te scholen.  

Integraal duurzaamheid 

De complexiteit neemt met de dag toe door  de tijdsdruk om tijdig klimaatverandering te keren. De op ons afkomende (internationale) wetgeving, manifesten, akkoorden en branche-afspraken zijn nauwelijks te volgen en vragen organisatorisch om een integrale afstemming

Locatie

Deze jaaropleiding vindt plaats op Nationaal Park de Hoge Veluwe

Wilt u koers houden in het duurzaamheidsoerwoud? 

Tijdsduur en belasting

Deze jaaropleiding bestaat uit 3 modules van ieder 6 volledige lesdagen. Elke module wordt afgesloten met een bedrijfsbezoek en casus. In het afsluitende eindexamen moet blijken dat je de opgedane kennis en kunde voldoende beheerst om gecertificeerd te worden. In totaliteit omvat deze jaaropleiding 19 dagen. De voorbereidingen en opdrachten vragen om een inspanning van gemiddeld 2 uur per week. 

Kosten

Biomimicry Centre verzorgt de opleiding tot Sustainability Manager. U betaalt €11.500,- excl. BTW voor de opleiding. Dit is inclusief trainingsmateriaal, boeken, certificeringskosten, gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid luncharrangement. 

Dagindeling & inhoud

Module 1: Visieontwikkeling en routebepaling

Dag 1 (30-09):
Kader en wetgeving

Dag 2 (14-10): 
Integrale duurzaamheidsthema’s

Dag 3 (28-10):
Strategieën en methodieken

Dag 4 (11-11):
Ambities, doelen en nieuwe bedrijfsmodellen 

Dag 5 (25-11):
Klimaatplannen en reductiestrategieën  

Dag 6 (09-12):
Bedrijfsbezoek en uitwerking casus

Module 2: Inzicht en (nul)metingen

Dag 7 (06-01):
LCI, LCA, NMD, DuboCalc, ISO14001

Dag 8 (20-01): 
Materialen, design en innovaties

Dag 9 (03-02):
CO2-voetafdruk scope 1, 2 en 3 

Dag 10 (17-02):
CO2-certificering, CSRD, verantwoording

Dag 11 (03-03):
KPI’s, monitoren en PowerBI 

Dag 12 (17-03):
Bedrijfsbezoek en uitwerking casus

Module 3: Transitiemanagement

Dag 13 (31-03):
Veranderkunde en projectmanagement

Dag 14 (14-04): 
Leadership en weerstand 

Dag 15 (28-04):
Technologie en duurzaam aanbesteden (MVOI)

Dag 16 (12-05):
Digitale transformatie en Sustainable Lean

Dag 17 (26-05):
Stakeholdermanagement en borging

Dag 18 (09-06):
Bedrijfsbezoek en uitwerking casus

Dag 19 (23-06):
Praktijkexamen

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek


Telefoon

+31 (0)26 213 65 50