Masterclass CO₂-voetafdruk

De opgave voor het reduceren van CO₂ start met het in beeld krijgen (nulmeting) van de uitstoot van alle broeikasgassen. De CO₂-voetafdruk is het middel waarmee deze nulmeting kan worden verricht. In Nederland werken we met de methodiek van de CO₂ -Prestatieladder waarbij het mogelijk is om uw organisatie/project te laten certificeren. CO₂ reduceren begint met het in beeld krijgen van de bron van waaruit een reductieplan kan worden opgesteld.

Inhoud

De masterclass CO₂-voetafdruk bestaat uit het kunnen maken van een CO₂-voetafdruk. Hiervoor zijn verschillende methodieken in gebruik. Daarnaast leert u hoe u een realistisch reductieplan voor energie en broeikasgasactiviteiten kunt opstellen. 

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is bedoeld voor mensen die inzicht willen krijgen in wat de CO₂-voetafdruk betekent voor organisaties.

U bent bereid nieuwe inzichten te verwerven en eigen ervaringen te delen. Verder wilt u zich versterken op het gebied van CO₂-metingen & calculaties. 

Waarom biomimicry?

Tijdens deze masterclass leert u hoe de natuurlijke principes u kunnen helpen bij het sturen/begeleiden naar CO₂-reductie.

Hoe stelt u een CO₂-voetafdruk op? Welke certificaten kunt u behalen? Wat is CO₂-tax? Vind de juist weg!

Dagindeling

Onderwerpen voor de 2 dagen:

1 oktober 2020:
Broeikasgassen, CO₂-methodieken (GHG, CO₂-Prestatieladder), opstellen CO₂-voetafdruk.

8 oktober 2020:
Ketenanalyses, grondstofstromen (Sankey), CO₂-dashboard, CO₂-reductieplannen, certificeringseisen.

Tijdsduur en belasting 

De totale doorlooptijd van deze masterclass is 2 dagen. De stof wordt u aangereikt door ervaren professionals die zelf de materie toepassen in de praktijk.

Kosten voor deelname 

Biomimicry Centre verzorgt vanaf 1 oktober 2020 de masterclass CO₂-voetafdruk. U betaalt € 1.995,- voor de masterclass. Dit is inclusief trainingsmateriaal, gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid luncharrangement. 

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek


Contact

Info@biomimicry-centre.com

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50