Sustainability Controller For Enterprise Excellence

Voor enterprise excellence is het vermogen nodig om dynamisch en organisch mee te bewegen met de klant. Biomimicry helpt u flexibele en duurzame organisaties te creëren. Als Biomimicry Control Expert kunt u sustainable strategieën beoordelen en sustainable business cases onderbouwen. De totale kosten van de keten kunt u meten en stuurinformatie wordt op kwantitatieve en kwalitatieve normen gebaseerd. Met natuurlijk investeren, het berekenen van de SROI en het optimaliseren van input en output flows helpt u uw organisatie met het maken van de omslag naar enterprise excellence. 

Inhoud

U leert sustainable control/management op basis van biomimicry technieken. Ook krijgt u uitleg over de Klimaatwet en hoe u met verschillende tools zoals de CO₂-Prestatieladder en life cycle assessment (LCA) uw organisatie toekomstbestendig maakt. 

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is voor controllers/CFO’s die (gaan) werken in een duurzame netwerkorganisatie.

U bent bereid nieuwe inzichten te verwerven en eigen ervaringen te delen. Verder wilt u zich versterken op het gebied van duurzaamheid, transformaties, wendbaarheid en innovatieve procesoplossingen. 

Waarom biomimicry?

Natuurlijke principes helpen u om bij continu veranderende omstandigheden wendbaar te blijven. Tijdens de opleiding leert u hoe de natuur u kan helpen bij het adviseren van organisaties over het in control blijven. 

Hoe gaat u om met klimaatverandering? Kunt u sturen op en adviseren in de transformatie naar een duurzame organisatie? Bekijk de brochure voor meer informatie. 

Deze opleiding zit vol, de volgende start op 12 februari 2021 voor € 4.599,-

Dagindeling 

Onderwerpen voor de 6 dagen:

25 september 2020: 
Sustainable Development Goals (SDG’s), sustainable strategieën & business modellen.

9 oktober 2020:
Circulaire economie, cradle-to-cradle en natuurlijk ontwerpen. 

23 oktober 2020:
Trends, cultuur & de organisatie van de toekomst. 

6 november 2020:
Life cycle assessment (LCA), life cycle costing (LCC) en de CO 2-voetafdruk. 

20 november 2020:
Sustainable business cases, SDG-dashboard en GRI/IR reporting. 

4 december 2020:
Praktijkdag, Klimaatgame spelen.

Tijdsduur en belasting 

De totale doorlooptijd van deze opleiding is 3 maanden met 6 opleidingsdagen. De voorbereidingen en opdrachten vragen om een gemiddelde inspanning van 3 uur per week. 

Kosten voor deelname 

Biomimicry Centre verzorgt op 25 september 2020 de opleiding Sustainability Controller for Enterprise Excellence. U betaalt € 4.499,- voor de opleiding. Dit is inclusief trainingsmateriaal, certificeringskosten, gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid luncharrangement. 

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek


Contact

Info@biomimicry-centre.com

Telefoon

+31 (0)26 213 65 50