Voorwaarden

Nadat u zich heeft aangemeld voor het alumni programma bent u een Friend. Vanwege de aard van het lidmaatschap gaan wij uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. De Friend wordt geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen. 

Facturatie

Een abonnementsperiode duurt minimaal 1 jaar en hebben een vastgestelde prijs. U ontvangt ieder jaar voor de ingangsdatum een factuur.

Opzeggen

Het Friends of the Future lidmaatschap is geldig tot wederopzegging. Dit kan telefonisch, per mail of door het invullen van het  opzeggingsformulier 

Als u wilt opzeggen, houd dan rekening met de opzegtermijn: bij abonnementen die per jaar gefactureerd worden is dit twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Zodra uw opzegging is verwerkt krijgt u hiervan een bevestiging. 

Als de opzegtermijn is verstreken wordt het abonnement automatisch verlengd. Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw abonnement aan het einde van de volgende abonnementsperiode gestopt.