Masterclass CO₂-voetafdruk

De opgave voor het reduceren van CO₂ start met het in beeld krijgen (nulmeting) van de uitstoot van alle broeikasgassen. De CO₂-voetafdruk is het middel waarmee deze nulmeting kan worden verricht. Een methodiek voor het opstellen van de CO₂-voetafdruk is de CO₂-Prestatieladder, waarbij het mogelijk is om uw organisatie/project te laten certificeren. CO₂ reduceren begint met het in beeld krijgen van de bron van waaruit een reductieplan kan worden opgesteld.

Biomimicry Centre is een door Cedeo erkende instantie. Wij voeren het Cedeo-keurmerk op al onze opleidingen en masterclasses en reiken PE-punten uit. 

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor mensen die inzicht willen krijgen in wat de CO₂-voetafdruk betekent voor organisaties. U bent bereid nieuwe inzichten te verwerven en eigen ervaringen te delen. Verder wilt u zich versterken op het gebied van CO₂-metingen & -calculaties.

Inhoud

Tijdens 2-daagse masterclass CO₂-voetafdruk leert u hoe u een CO₂-voetafdruk kunt opstellen. Hiervoor zijn verschillende methodieken in gebruik. Daarnaast leert u hoe u een realistisch reductieplan voor energie- en broeikasgasactiviteiten kunt opstellen.

Waarom Biomimicry?

Tijdens deze masterclass leert u hoe de natuurlijke principes u kunnen helpen bij het sturen/begeleiden naar CO₂-reductie.

Hoe berekent u een CO₂-voetafdruk? Welke certificaten kunt u behalen? Hoe stelt u een CSRD verantwoording op? Word nu gecertificeerd CO₂-voetafdruk Expert! Bekijk de brochure voor meer informatie.

Dagindeling & inhoud

Onderwerpen voor de 2 dagen
Dag 1: 13 juni 2024

Broeikasgassen, CO₂-methodieken (GHG, CO₂-Prestatieladder), opstellen CO₂-voetafdruk.

Dag 2: 27 juni 2024

Ketenanalyses, CSRD verantwoording, CO₂-dashboard, CO₂-reductieplannen, certificeringseisen.

Kosten

Biomimicry Centre verzorgt de masterclass CO₂-voetafdruk. U betaalt € 1.995,- excl. BTW voor de masterclass. Dit is inclusief trainingsmateriaal, gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid luncharrangement.

Tijdsduur en belasting

De totale doorlooptijd van deze masterclass is 2 dagen. De stof wordt u aangereikt door ervaren professionals die zelf de materie toepassen in de praktijk.

PE-punten

14 punten

Scroll naar boven

Login

Cursisten & Friends of the Future